Welkom

23/03 KBO-POCB Verenigingsnieuws Extra

U leest de maart 2020 extra-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze extra nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er momenteel speelt in onze vereniging in deze bijzondere tijden. Om met de woorden van Directeur Manon Vanderkaa te starten.

“Lieve mensen, we maken met elkaar een moeilijke tijd door. Zo’n crisis als nu hebben we al heel lang niet gehad. We moeten ons leven als het ware opnieuw uitvinden, allerlei praktische dingen, hoe regelen we dat en hoe vullen we onze dagen? Het plaatst ons allemaal voor allerlei vragen en uitdagingen en in onze vereniging liggen eigenlijk alle afdelingsactiviteiten stil. En we missen elkaar, want juist nu hebben we elkaar nodig. En gelukkig kunnen we contact hebben met elkaar. Laten we elkaar bellen, laten we elkaar brieven schrijven, en dat doen we gelukkig ook al volop. En zo laten we het zien, omzien naar elkaar, juist nu.”

Coronavirus, belangrijke adviezen

KBO-PCOB heeft een flyer met belangrijke adviezen voor senioren gemaakt. Op één A4  een handig overzicht van wat wel en niet te doen.

Klik HIER voor de Flyer

Het bestand mag verspreid worden naar iedereen die er wat aan heeft.

Klik HIER voor de EXTRA nieuwsbrief KBO-POCB

 


18/3 KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen hebt. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. 

 

 

 

 

 

Klik HIER voor meer informatie of op de foto hierboven

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.

 


18/3 GEEN HUIS-AAN-HUIS PAPIER INZAMELING

De komende weken vindt er geen papierinzameling plaats. Dat geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020.

Extra papiercontainers

Van vrijdag 20 maart tot en met dinsdagochtend 24 maart staan er twee extra containers op het parkeerterrein van Vitesse ’08 (Langeweg 4 in Gennep). Deze containers worden geplaatst ter vervanging van de huis-aan-huis inzameling van aanstaande vrijdag en zaterdag. De permanente papiercontainers (van SV Milsbeek en bij het milieustation) en tijdelijke containers (iedere zaterdag in Ottersum en één keer per drie weken in Ven-Zelderheide, St. Caecilia) blijven daarnaast gewoon in gebruik. Alle inwoners uit de gemeente kunnen papierafval wegbrengen naar een van deze containers. We verzoeken u om het papier netjes in de container te plaatsen, zodat er zoveel mogelijk papier in kan.

Kijk ook met regelmaat de website van de Gemeente Gennep, www.gennep.nl  
Hier vind je ook alle informatie over het coronavirus

 


15/3 GEEN COMPUTERCLUB

Ook de computerclub van KBO-Gennep ligt alle activiteiten stil i.v.m. de coronavirus. Zie ook de andere berichtgeving Hieronder van het KBO-bestuur Gennep.

 


13/03 “CORONAVIRUS” BELANGRIJK NIEUWS

Annulering activiteiten KBO Gennep

Beste leden,

Omdat het coronavirus ook in onze buurregio’s is aangetroffen en senioren bij besmetting een
verhoogd gezondheidsrisico lopen, vinden we het op dit moment niet verantwoord om in KBO-verband
groepsactiviteiten te organiseren. Daarom hebben we besloten om alle activiteiten
van de maanden maart en april te annuleren. Hieronder treft u daarvan een opsomming aan.
Of we in de periode daarna (mei-juni) ook nog activiteiten moeten annuleren hangt af van de
wijze waarop het virus zich de komende weken gedraagt. Half april weten we daarover meer.
De onderstaande activiteiten van de periode maart-april zijn geannuleerd:

– de kienavond van 17 maart.
– de excursie naar Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk op 18 maart.
– de zondagmiddagsoos 22 maart.
– de ledenvergadering op 24 maart.
– de dinsdagmorgen- en donderdagmiddagsoos.
– de zondagmiddagsoos 22 maart.

Ook zal de reis naar de Keukenhof, hoe spijtig ook, dit jaar geen doorgang vinden.
De brunch op 2e Paasdag is verplaatst naar 2e Pinksterdag. Hiervoor moet u zich dan opnieuw
inschrijven. Deelnemers die al betaald hebben voor de reis naar de Keukenhof en/of de Paasbrunch krijgen dit bedrag op korte termijn teruggestort.

Voorlopig gaan we er vanuit dat de geplande activiteiten voor mei en juni doorgaan. Half april
weten we daarover meer. Bij de beslissing een activiteit te annuleren richten we ons uiteraard
eerst op de gezondheidssituatie, daarnaast kijken we altijd naar de uiterste datum waarop we
nog kosteloos kunnen annuleren zodat u geen financieel risico loopt, mocht u zich hebben
opgegeven.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan ervan uit dat er begrip is
voor deze genomen beslissing.

Klik HIER voor de brief van het bestuur

Met vriendelijke groet.
Bestuur KBO-Gennep.

 


 

06/03 Winterbuffet 4 maart 2020

Stamppot buffet 2020

Woensdag 4 maart jl. hebben ± 40 personen deelgenomen aan het winterbuffet in de Goede Herder. Lekker samen genieten van het winterbuffet wat bestond uit, hutspot met stoofvlees —- zuurkoolschotel —- boerenkool met worst en spekjes. En een heerlijk nagerechtje.

Klik HIER voor de foto’s

 

 

 

 


05/03 Ledenvergadering dinsdag 24 maart 2020

De jaarverslagen, financieel verslag en begroting 2020 staan online.

Klik HIER voor de verslagen


05/03 Foutje in de nieuwsbrief nummer 3

Op pagina 4 van de nieuwsbrief staat een foutje.
Keukenhofreis is op dinsdag 21 april 2020.


03/03 Overhandiging cheque “Rolstoelbus Norbertus” 2 maart 2020

Maandag 2 maart hebben de voorzitters van de KBO-Gennep en de Zonnebloem een cheque overhandigt ten waarde van € 600,00 aan de Stichting Vrienden van Norbertus. Het bedrag van € 600,00 is uit de collecte van 16 februari met de seniorencarnavalsmiddag en aangevuld tot € 600,00.

Klik HIER voor filmpje overhandiging cheque

 

 

 


03/03 Carnavalssoos dinsdag 25 februari 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

De carnavalssoos op de dinsdagmorgen was weer een groot succes. Prins Ben d’n Urste en Prinses Trudy en leden van de Waggelaars waren hierbij aanwezig. De morgen werd muzikaal omlijst door accordeonist Piet van Mil. De sfeer was weer als vanouds met dans en polonaise. Prins Ben mocht aan Cato Linders een prijs overhandigen als mooist verklede. Zij was origineel verkleed als “sprokkelvrouwtje”. Om 12.00 uur zijn de Waggelaars vertrokken voor de kinderoptocht en de verplaatste grote optocht. Van de voorzitter KBO-Gennep kregen de prins en prinses een cheque overhandigt voor 1 jaar gratis lidmaatschap van de KBO-Gennep.

Klik op de foto om te vergroten


20/02 Fantastische carnavalsmiddag

De muzikale carnavalsmiddag die 16 februari voor de derde keer heeft plaats gevonden in de Goede Herder was weer een groot succes. De carnavalsmiddag was ook dit jaar weer een samenwerking van de GON, Zonnebloem, K.B.O. en Waggelaars. Ruim 140 carnavalsvierders hebben genoten van sfeervolle muziek, een mooie buut en zangoptredens. Diverse begunstigers hebben gezorgd voor lekkere hapjes, nootjes en warme snacks. In de pauze opgeluisterd door carnavalsmuziek is er een inzameling gehouden voor de Norbertusbus die vervangen moet worden, omdat de vorige bus in vlammen is opgegaan. Het bedrag wat met de rondgang van een “collectebus” is opgehaald bedraagt buiten verwachting € 328.80. Dit bedrag zal met een extra bijdrage van de KBO en de Zonnebloem worden aangevuld tot € 600,00. Deze cheque zal op gepaste wijze aan de Stichting Vrienden van Norbertus worden overhandigd. De Waggelaars en de GON hebben al in een eerdere fase een bijdrage geleverd. Na de pauze en de collecte werd de middag voortgezet en rond 17.30 uur afgesloten, waarna iedereen in goede stemming naar huis is gegaan. De zeer geslaagde carnavalsmiddag zal volgend jaar zeer zeker weer op het programma staan. Zet de datum van zondag 24 januari 2021 maar vast in de agenda!

Klik HIER voor de film


30/1 Carnavalsmiddag zondag 16 februari

Op Zondag 16 februari organiseren de KBO, de Zonnebloem, het GON en carnavalsclub voor 50+ de Waggelaars van 13:30-16:30 uur een gezellige carnavalsmiddag in MFC de Goede Herder. het programma beidt zang, muziek en sketches. De presentatie van deze middag wordt gedaan door de Vorst van de Waggelaars. Kom dan ook verkleed naar deze gezellige middag. Aanmelden bij de de coördinator van de KBO via e-mail: coordinator@kbogennep.nl

Klik HIER voor aankondiging (film)

 

Beperkte plaatsen (max. 150 plaatsen). Entree is gratis.

 


30/1 Computerclub

Vrijwilligers/begeleiders computerclub

 

Voluit KBO Computerclub Gennep genoemd en leercentrum van het Senior Web. Iedere maandag van 13.30-16.00 uur, in de prachtige locatie MFC de “Goede Herder” aan het Europaplein, geven wij individuele hulp 1 op 1 aan cursisten, dus per cursist één begeleider. Tevens is op de maandagmiddag de inloop. Hier kunt u terecht met een acuut computerprobleem. Voor beginners en gevorderden organiseert de computerclub workshops. Klik HIER voor meer informatie en de mogelijkheden die er geboden wordt.

 


26/01 Informatieboekje 2020 (online)

 

De KBO St.Norbertus, presenteert zich graag als een actieve en levendige vrijwilligersorganisatie voor en door senioren.
De KBO probeert bij te dragen aan een goed leven voor de senior van NU. Het uitgangspunt daarbij is solidariteit en zorg voor elkaar. Met ongeveer 850 leden behoort de KBO tot een van de grootste verenigingen van Gennep. Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke Unie KBO/PCOB en maakt deel uit van de KBO Limburg en de regio Noord-Limburg In dit boekje hebben wij geprobeerd alle relevante informatie voor 50-plussers bij elkaar te brengen. Bewaar dit informatieboekje dus goed, het kan U mogelijk nog eens van pas komen. Let wel op, telefoonnummers, adressen en e-mailgegevens kunnen in de loop van het jaar veranderen. Klik op de foto om het informatieboekje 2020 te lezen of klik hier om het boekje als pdf-document te downloaden.

 

 


07/01 Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van KBO-Gennep is zoals ieder jaar weer druk bezocht. Onder het genot van een drankje en een lekker hapje is het dan ook gezellig om elkaar “Geluk Zaolig Nïjjaor” te wensen. De speech door de voorzitter, hij wenste dan ook eenieder een goede gezondheid en een mooi 2020. Hierna werd het glas geheven op 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24/12 Nieuwjaarsreceptie dinsdag 7 januari 2020

 

Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie, die gehouden zal worden op dinsdag, 7 januari 2020. U bent welkom vanaf 10.30 uur in de Goede Herder. Dé gelegenheid om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.

 

 

 

 

 

 

 

 


17/12 Kerstworkshop

Op donderdag 17 december hebben een 14-tal enthousiaste dames deelgenomen aan de kerstworkshop in de Goede Herder om gezamenlijk kerststukjes te maken. Onder het genot van een kopje koffie of thee, natuurlijk hoorde daar ook kerstbrood en suikerbrood bij. Begeleiding van deze workshop werd gedaan o.l.v.: Franca van Os, Mariet van Thiel en Elsemiek Mengelberg. Het resultaat mag er dan ook zijn, klik HIER voor een impressie van deze workshop.

Kerstworkshop 17-12-2019

Kerstworkshop 17-12-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16/12  Kerstviering KBO in Pica Mare

Op maandag 16 december werd de jaarlijkse kerstviering gehouden in Pica Mare.
Ruim 175 leden waren aanwezig en konden genieten van een afwisselend programma.
Voorzitter Gerard van Thiel opende de middag met een welkomstwoord, waarna het de beurt was aan pastoor Kessels voor een stichtelijk woord. Daarna werd het podium vrijgemaakt voor een optreden van troebadoer Mia Dekkers.  Na de pauze  droeg Carla Kersten het gedicht “de ontmoeting” voor dat refereert aan het project dat momenteel in Gemeente Gennep loopt en waarin senioren kennismaken met nieuwkomers van buiten, vaak allochtonen. Daarna was het tijd voor een muzikaal optreden van Gospelkoor “Feel Free”uit Boxmeer. Zij zongen een repertoire met bekende kerstliederen. Rond 17.30u was het tijd voor een overheerlijk warm buffet. Rond 19.30u keerde iedereen met een tevreden en voldaan gevoel huiswaarts.

Kerstviering 16-12-2019

Kerstviering 16-12-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer foto’s klik HIER

Klik HIER voor de film kerstviering