Activiteiten

De programmacommissie bedenkt en organiseert op het gebied van ontspanning en educatie een programma waarbij een zo breed mogelijk aanbod maandelijks via de Nestor gepubliceerd wordt.

ActiviteitenBuitenactiviteitenBijzondere activiteiten
Soos

Elke dinsdagmorgen bent u van half elf tot twaalf uur welkom voor een kopje koffie en een praatje in de “Goede Herder”. Een team van vrijwilligers staat klaar om u een paar gezellige uurtjes aan te bieden..

Zingen in de Goede Herder.
Iedere woensdagmorgen wordt er van 09.30 uur tot 10.30 gezongen in de Goede Herder o.l.v dirigent Steven Gerrits. Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen met:
Wil Peeters, tel.: 0485 – 511392 ;    Ria Bijlards, tel.: 0485 – 514247

Soosmiddag

Kaarten, handwerken of gezellig samenzijn op donderdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur in de Goede Herder.

Zondagmiddagsoos

De volgende data zijn:
26 januari 2020
16 februari 2020
22 maart 2020
Telkens van 14.00u – 16.00u samen met “De Zonnebloem”
Kom even gezellig langs voor een praatje en/of kopje koffie. Op zondag
24 november is de koffie gratis en wordt er gezorgd voor een lekker stukje gebak.


Bridgen

Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur in MFC de Goede Herder.
Heeft u interesse neem dan contact op met : Tjerk van de Meer, tel: 0485-512560 of
met Jan Bindels, tel: 06-22024630

Kienen

Datum waarop er in 202 wordt gekiend zijn:
dinsdag, 17 maart 2020               dinsdag, 12 mei 2020
dinsdag, 23 juni 2020                  dinsdag, 15 september 2020
dinsdag, 24 november 2020.

MFC de Goede Herder is open om 19.00 uur, het kienen begint om 19.30 uur en de entree is gratis.

Schilderen

Elke donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in de “Goede Herder” wordt er geschilderd o.l.v. de heer MarkThorn Leeson.  email: mathornl@caiway.nl of Tel: 06-13260571

Biljarten

Het is mogelijk om in de ruimte van de GON te Biljarten. Er wordt iedere dag gebiljart in de ruimte van de GON. Je kunt altijd vrijblijvend binnen lopen en bezien of je in goed overleg eventueel bij een groep kunt aansluiten.

Op dinsdagavond wordt het spel drie banden gespeeld.

De kosten om mee te biljarten zijn € 1,00 per dagdeel. Een dagdeel kan zijn ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds. Je kunt ook lid worden van het GON voor € 15,00 per jaar aan contributie. Bij een lidmaatschap van het GON is de bijdrage slechts € 0,50 per dagdeel. Voor een lidmaatschap van het GON kun je contact opnemen met Bert van den Bosch, tel: 06-40408775 of via de website van de GON; www.gongennep.nl

MFC de Goede Herder. Inlichtingen bij het GON. Tel: 0485-513686

Koersbal

Op maandag en dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur. Er wordt gespeeld in MFC de Goede Herder, waar u van harte welkom bent.
Voor inlichtingen:
Op maandag; Mevr. Mientje Bottenberg, tel: 0485-513323
Op dinsdag: Mevr. Mientje Rutten, tel: 0485-513645

Wandelen 50+.
Ook wandelen voor 50+ staat weer gepland. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Goede Herder.Buiten Gennep gaan we met de auto en de kosten hiervoor zijn € 2,00 voor de auto.Inlichtingen Ger Noij,  Tel. 0485-213404.

Gepland staan:

Vrijdag, 31 januari  2020                    Milsbeek (Diepen)
Vrijdag, 28 februari 2020                   Heijen (Kerk)
Vrijdag, 27 maart 2020                      Ven Zelderheide (grens)
Vrijdag, 24 april 2020                         Afferden (Zevenbomen)
Vrijdag, 29 mei 2020                          Bergen (Gemeentehuis)
Vrijdag, 26 juni 2020                          Oeffelt (Oeffelt-Beugen)
Vrijdag, 31 juli 2020                           Gennep
Vrijdag, 28 augustus 2020                Kleef (Engels kerkhof)
Vrijdag, 25 september 2020              Groesbeek (De Horst)
Vrijdag, 30 oktober 2020                   Well (Ontmoetingscentrum)
Vrijdag, 27 november 2020               Malden (achter zweefvliegveld)
Vrijdag, 18 december 2020               Gennep

Jeu de boules

Elke woensdagmiddag van mei t/m september van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie MFC de Goede Herder. Informatie bij mevr. Mientje Rutten, tel: 0485- 513645.

Avondvierdaagse 50+

Dinsdag, 12 mei 2020                woensdag, 13 mei 2020
Donderdag, 14 mei 2020           vrijdag, 15 mei 2020
Inlichtingen; Mevr. Carla Kersten, Tel: 0485-517420.

 

 
Avondvierdaagse 50+

Dinsdag, 12 mei 2020                woensdag, 13 mei 2020
Donderdag, 14 mei 2020           vrijdag, 15 mei 2020
Inlichtingen; Mevr. Carla Kersten, Tel: 0485-517420.

Wandelen 50+.
Ook wandelen voor 50+ staat weer gepland. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Goede Herder.Buiten Gennep gaan we met de auto en de kosten hiervoor zijn € 2,00 voor de auto.
Inlichtingen Ger Noij, ‘  0485-213404.

Gepland staan:

Vrijdag, 31 januari  2020                    Milsbeek (Diepen)
Vrijdag, 28 februari 2020                   Heijen (Kerk)
Vrijdag, 27 maart 2020                      Ven Zelderheide (grens)
Vrijdag, 24 april 2020                         Afferden (Zevenbomen)
Vrijdag, 29 mei 2020                          Bergen (Gemeentehuis)
Vrijdag, 26 juni 2020                          Oeffelt (Oeffelt-Beugen)
Vrijdag, 31 juli 2020                           Gennep
Vrijdag, 28 augustus 2020                Kleef (Engels kerkhof)
Vrijdag, 25 september 2020              Groesbeek (De Horst)
Vrijdag, 30 oktober 2020                   Well (Ontmoetingscentrum)
Vrijdag, 27 november 2020               Malden (achter zweefvliegveld)
Vrijdag, 18 december 2020               Gennep

De leesclub.
Sinds enkele jaren is op initiatief van de KBO een leesclub van start gegaan. De groep telt een aantal dames die plezier hebben in het lezen. Boeken worden geleend bij de bibliotheek. De boeken worden besproken en iedereen mag daarbij zijn eigen inbreng  hebben.

Mocht je belangstelling hebben of hulp nodig hebben bij de oprichting van een nieuwe club dan kun je contact opnemen met Liesbeth Hesen, tel. 0485-540297.

De kunstclub.
Op initiatief van Birgit Holtermans heeft de KBO een kunstclub samengesteld. Je hoeft geen verstand van kunst te hebben om ervan te genieten. Aan de hand van de plaatjes voert Birgit ons langs tijdperken en kunststromingen. Schilderijen, architectuur, beeldhouwkunst en fotografie passeren de revue. Het gezelschap is erg enthousiast en denkt na over een vorm van voortzetting van deze activiteit. Moch je belangstelling hebben dan geef ik informatie. Liesbeth Hesen, tel.: 0485-540297.

Zomerschool
De werkgroep  zomerschool zal ook in 2020 tijdens de zomervakantie een programma aanbieden waar alle senioren van Gennep aan deel kunnen nemen. Het programma
verschijnt in het voorjaar.

Zondagmiddagsoos in 2020 van 14.00 – 16.00 uur i.s.m. de Zonnebloem
1x per maand in de winter kan men op zondagmiddag binnenlopen in de Goede Herder voor een praatje en/of een kopje koffie.

De datums zijn:
26 januari 2020
16 februari 2020
22 maart 2020

Kerstviering

Paasbrunch/Pinksterbrunch

Barbecue

Carnavalsmiddag (soos) :  zo 16/2    

Carnavalsochtend: di 25/2

 

 Norbertus wandeltocht.

11 april 2020 : wandeltocht (div. afstanden) “Vrienden van Norbertus” opbrengst komt ten goede aan de rolstoelbus. Inlichtingen: mw. C. Kersten, Tel.  0485-517420

 

BEWEGEN VOOR OUDEREN.

Gymnastiek in Pica Mare in Gennep.
Dinsdagmorgen van 09.00 -10.00 uur o.l.v. Lian Jansen, Tel. 06-13260571.

 Zwemmen en sporten.
Heb je hartklachten en wilt U met andere hartpatiënten zwemmen onder leiding van een deskundig zwemdocent dan bent U welkom op maandagmiddag  om 12.00 uur of om 12.45 uur.  Wilt U als hartpatiënt sporten in de zaal, dan bent U welkom op woensdagmiddag om 14.00 uur of om 15.15 uur in gymzaal de Ratel in Gennep.
Contact voor zwemmen en sporten: Marian Schijf, Tel. 06 13260571.

Gennep Vitaal
Met veel plezier actief zijn, dat is waar Gennep Vitaal voor staat. Voor iedereen vanaf 50+ biedt deze stichting een uitgebreid pakket van sport en spel mogelijkheden op ieders niveau zowel binnen als buiten. Kijk op de website van Gennep Vitaal. Onder het kopje activiteiten kun je zien wat het best bij je past. Je ziet hier ook welke les, waar en wanneer wordt gegeven. Voor deelname aan een activiteit bent je niet gebonden aan je woonplaats. Je kunt in alle woonkernen deelnemen.

*********************************

BEWEGEN VOOR OUDEREN

Gymnastiek in Pica Mare in Gennep.

Dinsdagmorgen van 09.00 -10.00 uur o.l.v. Lian Jansen, ‘Tel. 06-13260571.

Zwemmen en sporten

Heb je hartklachten en wilt U met andere hartpatiënten zwemmen onder leiding van een deskundig zwemdocent dan bent U welkom op maandagmiddag  om 12.00 uur of om 12.45 uur.Wilt U als hartpatiënt sporten in de zaal, dan bent U welkom op woensdagmiddag om 14.00 uur of om 15.15 uur in gymzaal de Ratel in Gennep.

Contact voor zwemmen en sporten: Marian Schijf, Tel. 06 13260571.

Stichting Meer Bewegen voor Hartpatiënten Gennep.

Voor verdere informatie:
Marian Schijf         marian@inbewegingsport.nl

06-13260571         http://www.gennepvitaal.nl

Volleybal

Elke vrijdagmiddag wordt er door een groepje enthousiaste mensen van 14.30 tot 16.00 uur in de gymzaal  van Gennep-Zuid naast basisschool “De Ratel” gevolleybald.
De kosten voor de huur van de zaal worden door de spelers opgebracht.
Voor verdere informatie:  dhr. T.Pelser, tel. 0485-515256   email: tonpelser@gmail.com

Reactiveringszwemmen.

Elke maandag van 12.00 tot 13.30 uur in “Pica Mare”.  tel: 0485-514848 Kosten € 105,00 per jaar.

Gennep Vitaal

Gennep Vitaal Samen is met veel plezier actief zijn, dat is waar Gennep Vitaal voor staat. Voor iedereen vanaf 50+ biedt deze stichting een uitgebreid pakket van sport en spel mogelijkheden op ieders niveau zowel binnen als buiten. Kijk op de website van Gennep Vitaal. Onder het kopje activiteiten kun je zien wat het best bij je past. Je ziet hier ook welke les, waar en wanneer wordt gegeven. Voor deelname aan een activiteit bent je niet gebonden aan je woonplaats. Je kunt in alle woonkernen deelnemen.

Voor verdere informatie: Marian Schijf e-mail; marian@inbewegingsport.nl tel: 06-13260571     website; http://www.gennepvitaal.nl

Stijldansen.

De KBO afdeling Milsbeek organiseert op de laatste maandag van de maand tussen 14.00 en 17.30 uur in Het Trefpunt een middag stijldansen.

Yoga voor senioren

Yoga vindt plaats op:
Maandag    van 09.00  – 10.00 uur en  van 10.30 – 11.30 uur.
Donderdag van 08.30  –  09.30 uur en van 10.15 – 11.15 uur.
Adres: Picardie 22/24  te Gennep
Docente: Dinie Hijmans. tel. 06-57331716

Yoga voor senioren

Ook kennen wij yoga voor senioren
Dinsdag van 09.00 -10.00 uur, Maasweg 49/51 te Gennep.
Dinsdag van 14.00 -15.00 uur stoelyoga in den Toomp, Lijsterbesstraat 10 Heijen.