BBQ 2019

 

 

 

BARBECUE 22 AUGUSTUS 2019

Onze jaarlijkse BBQ wordt gehouden op
donderdag 22 augustus 2019 vanaf 15.30
uur bij de Goede Herder. Traditiegetrouw zullen Tonnie en Franca van Os
de BBQ verzorgen en zal Jan Hoesen weer zorgen voor een gezellig muziekje.


Kosten € 15,00 p.p. overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140602283 of op gironummer NL 75 INGB 0006896922 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Barbecue
Opgave vóór 12 augustus 2019 bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, tel:
0485 513855 of via mail: coordinator@kbogennep.nl