Ledenvergadering

Ledenvergadering

Ledenvergadering staat gepland op dinsdag 24 maart 2020 om 14.00 uur in De Goede Herder.

Ledenvergvergad. 2020Ledenvergvergad. 2019Ledenvergad. 2018Ledenvergad. 2017
Verslagen:

onderstaande documenten worden binnenkort gepubliceerd

verslag ledenvergadering 13 maart 2019

jaarverslag secretariaat 2019

jaarrekening 2019

begroting 2020