Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

Privacy KBO-PCOB landelijk.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB.
KBO-PCOB heeft ook een Aandacht functionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Het privacy-statement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website: www.kbo-pcob.nl/avg

Privacy en onze plaatselijke KBO-afdeling. KBO Gennep hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u
heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, vrijwilligers, leveranciers en andere personen waarmee wij een relatie hebben. In dit schrijven worden al deze personen aangeduid als “relatie”.
Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij als KBO zijn verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking.
1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen zijn: Lidnummer KBO Bond, voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, land, banknummer en Incasso machtiging (ja/ nee), telefoonnummer en e-mail adres.

Ons Privacy Beleid kunt u terug vinden op onze website en in ons informatieboekje v.a. 2019.