Kerstviering 2019

Kerstviering 2019

Op maandag 16 december in Pica Mare.
Aanvang 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Wij hopen u een gezellige middag te kunnen bieden met
aansluitend een Kerstdiner. Optredens worden verzorgd door o.a :
• Mia Dekkers met Brabantse liedjes, verhalen en gedichten.
• Gospelkoor “Feel Free”.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

De kerstviering is om ongeveer 19.00 uur afgelopen.
Het bestuur hoopt dat deze viering bijdraagt aan een mooi Kerstfeest.


Aanmelding Kerstviering:

Kerstviering 2019 op maandag 16 december 2019 in Pica Mare
Aanvang: 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.
Naam: ………………………………………………………Adres…………………………………………………………………… tel.:………………………
Naam: ………………………………………………………Adres…………………………………………………………………… tel.:………………………
(Svp alle namen van deelnemers vermelden met naam en adres.)
Kosten: € 17,50 p.p. voor leden KBO Gennep. € 22,50 p.p. voor niet-leden KBO Gennep.
Introducés mogen alleen mee in overleg.
Kosten svp overmaken op banknummer NL35 RABO 0140602283 of op
gironummer NL 75 INGB 0006896922 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Kerstviering 2019.
Strookje ingevuld inleveren – voor 30 november 2019- bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62,
tel. 0485 513855 of via mail kan ook: coordinatorkbo@gmail.com