Lid worden

De Contributie 2020

De contributie is voor 2020 niet gewijzigd en bedraagt dus € 20,00 per persoon per jaar.

Zoals afgesproken in de “Centrale van de KBO gemeente Gennep” betalen leden die elders lid zijn van de KBO voor hun tweede lidmaatschap € 10,00 per jaar. De woonplaats is bepalend voor het eerste lidmaatschap.

De leden die de KBO gemachtigd hebben om de contributie automatisch van hun rekening af te schrijven hoeven niets te doen. De contributie wordt eind januari 2020 automatisch afgeschreven. Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen met de Nestor van 20 februari 2020 een contributienota met een acceptgirokaart, met het verzoek om de contributie binnen 30 dagen na ontvangst van de nota te betalen. Zijn er nog vragen dan kunt u bellen met de penningmeester, Jo Martens, telefoon: 0485-512720

Ledenadministratie

Dhr. Frans Simons. Tel: 0485-513333

E-mail: ledenadministratie@kbogennep.nl

Opzegging lidmaatschap.

Wilt u uw lidmaatschap wijzigen of beëindigen, dan dient u dit voor 1 december van het lopende jaar schriftelijke of telefonisch door te geven aan de heer Frans Simons die de ledenadministratie verzorgt. U wordt verzocht de ledenpas bij het beëindigen van uw lidmaatschap bij uw contactpersoon in te leveren.

Lid worden:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij
Dhr. Frans Simons. Tel: 0485-513333

Dit kan per e-mail via: ledenadministratie@kbogennep.nl

TIEN REDENEN OM LID TE WORDEN VAN DE KBO!
 • Tien keer per jaar het magazine Nestor, boordevol leuke en interessante informatie en Nestorvoordelen voor senioren.
 • Vier keer per jaar een Limburg magazine in de Nestor met daarin speciale aanbiedingen en activiteiten in de provincie.
 • De KBO behartigt uw belangen. Wij maken ons sterk voor een goede en betaalbare gezondheidszorg, pleiten voor uw inkomen, pensioen en koopkracht en besteden aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer.
 • De KBO, met ruim 200.000 leden in Nederland, heeft invloed en wordt gehoord door overheid en politiek. In Limburg zijn ruim 37.500 mensen lid van de KBO.
 • Deelnemen aan activiteiten in uw eigen woonplaats; ontmoeten, ontspannen, en ontwikkelen.
 • Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief! Er is voor ieder wat wils.
 • Voor hulpvragen in uw gemeente kunt u terecht bij de Vrijwillige Ouderenadviseurs, zij helpen u de weg te vinden op het gebied van bijvoorbeeld de WMO.
 • Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde vrijwilligers.
 • KBO-servicelijn; hier kunt u terecht met uw vragen over wonen, zorg, gezondheid, maar ook voor juridische zaken.
 • KBO-ledenvoordeel in de vorm van een voordeelpas en aantrekkelijke kortingsacties op: collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, energietarieven Nederlandse Energie Maatschappij, rijbewijskeuring en elk seizoen dagjes uit.

  Vul hier uw gegevens in
  Dhr.Mevr.

  Naam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Jouw e-mail (verplicht)

  Automatische incasso (verplicht)
  JaNee

  Bankrekeningnummer (verplicht)

  Lid van andere KBO (verplicht)
  JaNee

  Bij ja, vul dan hier lidnummer in (verplicht)

  Hobby's

   

   Dhr.Mevr.

   Naam partner (verplicht)

   Voorletters (verplicht)

   Roepnaam (verplicht)

   Straat en huisnummer (verplicht)

   Postcode (verplicht)

   Plaats (verplicht)

   Telefoon (verplicht)

   Geboortedatum (verplicht)

   Jouw e-mail (verplicht)

   Automatische incasso (verplicht)
   JaNee

   Bankrekeningnummer (verplicht)

   Lid van andere KBO (verplicht)
   JaNee

   Bij ja, vul dan hier lidnummer in (verplicht)

   Hobby's