Welkom

Laatste nieuws:

(26/05) Kienen op di 6 juni 14.00u in de Goede herder

Er zijn weer vele mooie prijzen te verdienen.
In de laatste ronde worden 2 mooie hoofdprijzen verloot. Naast leden van de Senioren Vereniging zijn ook leden van de zonnebloem en GON van harte welkom.

 

 

(24/05)  Lezing: “Van Gas los” op vrijdag  9 juni 14.00u in de Goede Herder
Cor Veroude, gepensioneerd directeur van een installatie- bedrijf die de techniek nauwgezet volgt en de kennis daarover graag overdraagt, houdt een lezing met de titel: Energie besparen en uiteindelijk “VanGasLos” In zijn lezing in begrijpelijk Nederlands en geïllustreerd met heldere plaatjes behandelt hij een aantal vragen en problemen. Aan de orde komen vragen als: Hoe moet je als oudere al die informatie verwerken en begrijpen? De vele manieren van isoleren van mijn woning, wat is voor mij verstandig?

Wat kost het en wat levert het op? Is er niets simpelers? Hoe werkt een warmtepomp en is dat iets voor mijn woning? Als mijn cv-ketel over 3 jaar, in 2026 vervangen moet worden moet deze hybride worden maar wat is dat nu weer? Ik hoor over stralingspanelen is dat verstandig? Of een airco-unit die warmte geeft, hoe werkt dat en wat kost dat? Moet ik toch aan zonnepanelen denken? Maar kan iemand het mij simpel uitleggen of dat iets voor mij is? En hoe zit het nu met de salderingsregeling of met een accu in mijn huis?
De lezing is vrij toegankelijk en begint om 14.00u in de Goede Herder.

(05/05)  Doortrappen

Wat is het?

Gennep is een echte fietsgemeente, waarbij een kwart van de oudere inwoners dagelijks fietst. Er zijn echter ook ouderen die misschien wel willen fietsen, maar zich onzeker voelen, vooral in drukke gebieden. Om dit probleem aan te pakken, bieden we met lokale organisaties in Gennep het programma Doortrappen aan, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van ouderen op de fiets.

Tijdens 3 trainingen besteden we aandacht aan zowel theorie als praktijk. U krijgt praktische tips hoe u veilig en fit kunt blijven fietsen. Ook gaan we actief aan de slag met een fietsparcours en krijgt u tips bij het op- en afstappen.

e werkt het?

U kunt deelnemen aan het programma doortrappen als u:

 • Het fijn vindt om regelmatig op de fiets te stappen;
 • In het bezit bent van een eigen (elektrische) fiets;
 • Soms een onzeker gevoel heeft op de fiets of niet meer durft te fietsen;
 • Beschikbaar bent om deel te nemen aan drie trainingen op woensdag 10, 17 en 24 mei.

Wanneer?

Woensdag 10, 17 en 24 mei van 13:00 tot 14:30 bij Wijkcentrum van Ons

Aanmelden?

Aanmelden kan via: martijn@negen.nl

(02/05) Lunch + voorlichting/workshop “Sta Stevig”

Op 25/5 is er een gecombineerde activiteit die in samenwerking met het  Elzendaal college +  Gennep vitaal  wordt georganiseerd. Het betreft een lunch+ voorlichting/workshop “Sta Stevig”. Via het menu ” Activiteiten” kunt u digitaal inschrijven op deze combi activiteit. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie: zie pag. 2 van de nieuwsbrief van mei

(30/04) Muziekmiddag met gelegenheid tot dansen
Gisteren waren er zo’n 50 leden aanwezig bij de 1e muziekmiddag van Senioren Gennep. Onder de vrolijke klanken van het ruim 20 personen sterke senioren orkest van Noord Limburg werd er onder het genot van een (al dan niet) alcoholisch drankje genoten van polka’s en walsen. Er werd volop gedanst! Om 16.30u gingen de deelnemers tevreden naar huis met de wetenschap dat er aan het eind van het jaar nog een muziekmiddag zal worden georganiseerd.

 

(30/04) Nieuw Logo: Vanaf i mei hebben we een nieuw logo. 

Het nieuwe logo van Senioren Gennep zal geleidelijk in onze publicaties en website pagina’s worden opgenomen.

 

(10/4) Videoverslag van de Paasbrunch (ma10/04) gemaakt door Ab de Graaf

10/04  De Jaarreis naar de Biesbosch en Dordrecht is volgeboekt.

 

01/04 Ledenvergadering Vrijdag 21 April

Uitnodiging ledenvergadering vrijdag 21 april 2023 om 14:00 uur in de Goede Herder.

Klik HIER voor de Jaarverslagen 2022 en begroting 2023.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter, de heer Gerard van Thiel.

KBO Gennep bestaat dit jaar 60 jaar. We maken er na de rondvraag een feestelijke vergadering van.

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:
 • De ledenvergadering van 24 juni 2022
 • De 1e en 2e extra ledenvergadering op vrijdag, 25 november 2022

De notulen liggen ter inzage in de Goede Herder en zijn te lezen op: www.kbogennep.nl

 1. Mededelingen.
 2. Mondelinge toelichting over de aansluiting bij de landelijke vereniging.
 3. Behandeling van het jaarverslag 2022

Het jaarverslag ligt ter inzage in de Goede Herder en is te lezen op: www.kbogennep.nl

 1. Financiële zaken:
 • Behandeling van het financieel verslag 2022
 • Het verslag van de kascontrolecommissie
 • Begroting 2023

Het financieel verslag ligt ter inzage in de Goede Herder.

 1. Een nieuwe naam voor onze afdeling

In de nieuwsbrief staat een oproep om een nieuwe naam voor KBO Gennep te bedenken.  De jury zal de gekozen naam bekend maken en het bestuur zal de prijs aan de winnaar uitreiken.

 1. Bestuurssamenstelling.

Vacature secretaris

Het bestuur stelt voor Thérèse Hoen te benoemen als secretaris van KBO Gennep. Leden kunnen een tegenkandidaat voordragen, mits deze voordracht zeven dagen en ondertekend door minstens tien leden van onze afdeling  bij het secretariaat is ingeleverd.

 1. Rondvraag

 

 

In verband met het 60 jarig bestaan sluiten we de vergadering af met een borrel en een hapje.

 

 

 

25/03 Digitaal aanmelden

Vanaf heden kunt u zich voor een aantal KBO activiteiten ook digitaal aanmelden via een inschrijfformulier. Klik hiervoor in de menubalk van deze website op “Activiteiten“; kies  “Inschrijven”  en druk vervolgens (uit het rijtje) de activiteit van uw keuze.

Als u de gegevens heeft ingevuld (inc. uw e-mailadres)  klikt u op “bevestigen”, u kunt dan alles nog een keer nakijken.  Is alles in orde? drukt u op “verzenden”. Binnen een minuut ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding op het opgegeven e-mailadres.

07/03  Bezoek distributiecentrum Jan Linders
Vandaag waren 26 leden te gast bij het distributiecentrum van Jan Linders in Bergen. Na een inleidend praatje, met koffie en gebak,  ging het  naar het vol in bedrijf zijnde distributiehal. Van hieruit worden dagelijks 62 filialen bevoorraad. Het DC van Jan Linders is uniek omdat bijna alle producten via dit ene centrum aan alle filialen worden geleverd. 12.000 verschillende producten worden dagelijks verdeeld; terwijl er dat in de DC’s van andere merken – door een grotere geografische  spreiding – niet meer dan 4-5000  zijn. Het DC, gebouwd in 2007, telt 4 verdiepingen en kent 4 temperatuurzones: kamertemperatuur, 7 graden (voor o.a. zuivel), 2 graden (groenten) en -21 graden diepvries (ijs, frituur, afbakbrood etc.) . Na de samenwerking met AH, wiens DC’s anders werken, zal ook het aantal soorten producten in Bergen afnemen maar het aantal door te zetten producten juist weer toenemen. Het DC telt gemiddeld 185 FTE’s (voltijdsbanen) waarvan een aanzienlijk deel wordt vervuld door Polen. Nadat gedurende de dag en avond producten worden aangevoerd en worden gepickt de vanaf 04.00u in de ochtend uitgeleverd aan de filialen. Dit. “orderpicken” is voor een groot deel geautomatiseerd waardoor er wekelijks duizenden “collies” via vrachtwagens  aan de winkels worden uitgeleverd. Het is een enorm dynamisch gebeuren dat helder en met de nodige humor aan ons werd uitgelegd. Dank aan Ine, Marcel en Joost die supermarkt Jan Linders uitstekend wisten te vertegenwoordigen.


 

27/02 Bezoek Elzendaalcollege vestiging Gennep

Op maandag was een delegatie van KBO leden te gast op het Elzendaalcollege. Sjaak Simons, vestigingsleider van het Elzendaalcollege, ontving de gasten met een heerlijke lunch.  Die werd geserveerd in het restaurant van school en werd verzorgd door leerlingen van  de afdeling “Zorg en Welzijn”. Rond 14.15u volgende een rondleiding door de school.

 

 

 

 

 

23/02 Carnavalsoos

Niet alleen bij de mértzitting en bij diverse kroegen en optochten in de gemeente Gennep werd er carnaval gevierd. Op dinsdag stond er voor de  “ iets ouderen”, de eden van de KBO,  in MFC Goede Herder een mooi carnavalsfeestje gepland.

Vanaf 10 uur liepen er veel sierlijk verklede mensen het gebouw binnen, waar het orkest “Kumt goed” al klaar zat om met caranavalsmuziek de stemming er in te brengen.

Na de koffie of thee mét traditionele nonnevotten, werd er al snel over gegaan op iets sterkers zoals een wijntje of een advocaatje met slagroom!
Toen op dat moment Prins Jan de 5de en zijn prinses Marian van de Waggelaars met hun gevolg binnenkwamen, was het feest compleet.

Het orkest speelde het bekende lied van de Niers die maar doorstroomt en al snel ging Prins Jan voorop in de polonaise, gevolgd door een lange sliert carnavallers. Er werd meegezongen, ingehaakt en gesjoenkeld, zoals dat hoort bij een goed caranavalsfeest. Een aantal dames waagde het zelfs om een walsje te maken en dat ging ze heel goed af!


Ondertussen werd er ook goed voor de inwendige mens gezorgd. De bardames hadden lekkere hartige hapjes klaargemaakt, die gretig aftrek vonden.

Voor de mooist verklede gast van die ochtend was er nog een prijs te winnen. De bardames vormden de jury en waren unaniem in hun keuze voor de winnaar. Aan prins Jan de eer om de prijs uit te reiken aan de mooist verklede gast van de ochtend. Een zeer verraste mevrouw nam de prijs ( een mand vol lekkers) dankbaar in ontvangst.

Na nog een laatste polonaise door de zaal en de gangen van de Goede Herder namen de prins en zijn aanhangafscheid. Maar dat betekende niet het einde van de carnavalssoos, want zolang het orkest nog doorspeelde bleven ook de mensen nog lekker doorfeesten.

Het was een gezellige ochtend, waar met veel plezier op terug gekeken kan worden.


06/01 De VoorzieningenWijzer

Meer te besteden door De VoorzieningenWijzer

Wist u dat erg veel huishoudens in Nederland moeite hebben om financieel rond te komen? En, wist u dat dat te vaak niet nodig is? Er zijn heel veel regelingen en toeslagen waar deze huishoudens gebruik van kunnen maken. Maar dat is direct ook het probleem: het is veel en het is ingewikkeld geworden. Want waar heeft wie recht op en hoe vraag je dat aan?

En dat geldt niet alleen voor toeslagen en regelingen: ook bij het afsluiten van een zorgverzekeringspakket, energieleverancier en het invullen van de Belastingaangifte zien we vaak kansen.

Misschien heeft u ook recht op bepaalde bijdragen of toeslagen. Of kunt u overstappen naar een meer passende verzekering of energieleverancier. Wij wijzen u graag de weg en helpen u direct bij het aanvragen of overstappen. Wist u dat huishoudens na het adviesgesprek gemiddeld € 500 per jaar besparen? Maar misschien wel nog belangrijker: dat er weer rust en overzicht is omdat de financiën op orde zijn.

Wat geldt voor jou?

Als u in onze gemeente woont (huurt bij) kunt u gratis en vrijblijvend gebruik maken van De VoorzieningenWijzer. De adviseur die bij u thuiskomt kijkt samen met u of u in aanmerking komt voor de gemeentelijke regelingen, rijkstoeslagen, of uw zorgverzekeringspakket en het energiecontract het meest passend is en of u recht heeft op teruggave vanuit de inkomstenbelasting. Alleen bij uw akkoord zal de adviseur het geadviseerde ook daadwerkelijk meteen in werking brengen.

Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk. De adviseur deelt uw gegevens ook niet met [opdrachtgever] of de gemeente.

Wat geldt voor u? Vraag ook een gratis adviesgesprek via www.ditgeldtvoormij.nl/

Klik HIER voor de brochure


 

De vrijwilligers van de Computerclub staan elke maandag van 13.30u -16.30 voor u klaar in de Goede Herder. Om u beter te kunnen helpen kunt u zich het uiterlijk de zaterdag voor de maandag dat u wilt komen aanmelden via Ton Pelser. (tonpelser@gmail.com). Geef svp kort aan welke hulp u wilt hebben of welk probleem moet worden opgelost. Wij zoeken dan de voor u beste specialist erbij!