Contactpersonen

De contactpersonen

Zij bezorgen maandelijks de Nestor en daarin de nieuwsbrief bij de leden aan huis. Bij bijzondere gebeurtenissen of wanneer u dat prettig vindt komen ze op bezoek.

Coördinator / bezorging Nestor: Piet & Annie Nas

Contactpersonen met gerelateerde rayons
Contactpersoon
Straat
Telefoon
Postcode/Plaats
Rayon
Marietje Noy Voorhoevepark18 0485-513494 6591 AJ Gennep 1
Mariet Vissers
Wagenstraat 44
0485-513606 6591 ES Gennep 2
Tonny Huys-Janssen Weverstraat 2
0485-513740 6591 AG Gennep 3
Willemien van Duuren Julianalaan 22 0485-511556 6591 AS Gennep 4
Toon von der Haar Duivenakker 47 6591 AW Gennep 5
Frans Thissen Norbertusstraat 19 0485-511290 6591 GL Gennep 6
Nelly Plas
Kollermolen 10
0485-513257 6591 TN Gennep 7
Ben Basten
Pr. Beatrixstr. 31
6591 EW Gennep 8
Lenie van Est Kellerberg 59 0485-519051 6591 ZS Gennep 9
Lenie van Gaal St.Martinusstr. 14 0485-517739 6591 GM Gennep 10
Ria Smits-Simons
Langeweg 94
0485-513303 6591 XZ Gennep 12
Henk Rutten Molenstraat 15 0485-514424 6591 DJ Gennep 13
Mario Kamps Niersweg 17 06-13333413 6591 CT Gennep 14
Thea Martens Kollermolen 26 0485-512552 6591 TN Gennep 15
Toos Beumeler Picardie 127 0485-512758 6591 JC Gennep 16
Riet en Peter Beumeler Langeweg 182 6591 XA Gennep 17
Resi Megens Gr. Kruisstraat 48 06-28793599 6591 GJ Gennep 18
Olga van Rens Seringenstraat 54 06-26948915 6591 SC Gennep 19
Piet Nas Langeweg 86 0485-516597 6591 XZ Gennep 20
Wim Hermens Beatrixstraat 3 0485-513624 6591      Gennep Reserve
Website van de KBOgennep.nl wordt beheerd door Pieter Lamers en Paul Mengelberg
Nieuwsbrief KBO-Gennep die u regelmatig samen krijgt met het KBO/PCOB-magazine wordt verzorgd door Paul Mengelberg

Verschijningsdata KBO-Gennep nieuwsbrief en het KBO/PCOB-magazine in 2022

nummer
verschijningsdatum
inleveren kopij
1/2 25 januari 14 januari
3 22 februari 11 februari
4
22 maart
11 maart
5 26 april 15 april
6 24 mei 13 mei
7/8 28 juni 17 juni
9 23 augustus 11 augustus
10 27 september 16 september
11
25 oktober 14 oktober
12/1 29 november 18 november