Privacyverklaring

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ons Privacy beleid:

Het bestuur van KBO is verantwoordelijk voor een veilige privacy.

De basis van ons beleid ligt bij de volgende doelstelling:
De persoonsgegevens van onze leden zijn uitsluitend aan ons gegeven om het goed functioneren als KBO mogelijk te maken.Z olang het binnen de doelstelling van de KBO nodig is mogen wij de gegevens van U opslaan, bewaren en aan anderen binnen de vereniging verstrekken.

Voor onze Ledenadministratie vragen wij en bewaren wij ook alleen de noodzakelijke gegevens en geen bijzondere persoonsgegevens. Deze administratie wordt bewaard en opgeslagen op het Internet op een beveiligde server onder toezicht van de Unie KBO. Onze computers die wij gebruiken voor de ledenadministratie houden wij goed beveiligd en up to date. Bij dat up to date houden vragen wij Uw medewerking. Wij vragen dus om wijzigingen van Uw gegevens aan ons door te geven.

Wij verstrekken ledenlijsten alleen bij noodzaak aan vertrouwde personen binnen onze organisatie en wij hebben afgesproken dat die lijsten na gebruik worden vernietigd. Wij verwijderen gegevens van overleden leden en afgemelde leden uiterlijk na een jaar.

Foto’s op Website, Facebook en Infoblad of infoboekje:
onze leden zijn gewend om foto’s van activiteiten te bekijken via onze informatie kanalen. Volgens de AVG is Uw toestemming nodig om U te fotograferen. Wij gaan uit van die toestemming als uw activiteiten gefotografeerd worden. Heeft U bezwaar hier tegen, laat het ons dan even weten. Op onze website staat een verzameling van foto’s uit voorgaande jaren, mocht U bezwaar hebben tegen deze foto’s laat ook dat even weten.