Ouderenadvisering

Vrijwillige ouderenadvisering

Bij KBO St. Norbertus zijn vier ouderenadviseurs actief die u informatie, ondersteuning en advies kunnen geven op tal van terreinen. U hoeft er zelfs de deur niet voor uit, ze komen bij u aan huis als u dat wilt.  Mocht u er zelf niet uitkomen en hulp nodig hebben, belt u dan gerust naar een van onze adviseurs. Ze zullen u met plezier te woord staan en waar mogelijk met raad en daad bijstaan.

 Een paar voorbeelden van vragen zijn:

Hoe kom ik in aanmerking voor woningaanpassing?
Wie helpt mij bij het invullen van formulieren?
Heb ik recht op huur- of zorgtoeslag, persoonsgebonden budget, kwijtschelding gemeentelijke belasting, compensatie eigen risico voor chronisch zieken of inkomensondersteuning?
Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen?
Welke activiteiten zijn er in mijn gemeente?
Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

Onze ouderenadviseurs zijn:
Mevr. Jeanne Freij Achter de hoven 26 6591 LA Gennep 06-15678696

Klik hier voor de folder ouderenadvisering