De KBO Kunstclub

 

Nieuw seizoen Kunstclub

 

In het najaar start de KBO Kunstclub weer met een zestal nieuwe bijeenkomsten. De exacte invulling van het programma is nog niet bekend, maar er wordt gewerkt aan een gevarieerd programma, waarbij verschillende onderwerpen en stijlen binnen de beeldende kunst aan bod komen.

Het seizoen zal bestaan uit 5 bijeenkomsten, waarbij Birgit Holtermans een presentatie in beeld en tekst zal geven. Ook is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de kunst die we zien en na afloop van elke bijeenkomst krijgen de deelnemers de informatie via mail toegestuurd.
De 6e bijeenkomst is een excursie naar een museum of een beeldend kunstenaar. Dit proberen we aan te laten sluiten op de presentaties.

De bijeenkomsten worden gehouden in het kleine zaaltje van de Goede Herder en vinden plaats op donderdagen van 10.45 uur tot 12.15 uur. Koffie en thee zijn inbegrepen.

Kosten voor het totaal zijn €45,- voor leden. Niet-leden betalen €67,- , zij zijn dan automatisch lid. Leden van een andere KBO afdeling betalen €55,-

Geplande data:

6 oktober 2022

10 november 2022

12 januari 2023

16 februari 2023

23 maart 2023

20 april 2023

Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Birgit Holtermans via birgit.holtermans@ganapja.nl
of 06-41512854